Άσκηση στα Γραφικά Ι:  Δεκέμβριος 2003


Να γραφεί πρόγραμμα σε C/C++ με χρήση OpenGL το οποίο να σχεδιάζει ένα carousel σε λειτουργία.Το carousel, που φαίνεται στις δύο εικόνες, αποτελείται από ένα κεντρικό κύλινδρο ο οποίος στηρίζεται πάνω σε ένα κυλιδρικό δάπεδο και σκεπάζεται από μια κωνική οροφή. Γύρω-γύρω υπάρχουν και τέσσερις μικρότεροι σε πάχος κύλινδροι οι οποίοι περιφέρονται γύρω από τον κεντρικό κύλινδρο. Πάνω στους περιφερειακούς κυλίνδρους υπάρχουν συνήθως αλογάκια τα οποία κινούνται με ένα ημιτονοειδή τρόπο καθώς αυτοί περιφέρονται. (Στις εικόνες χρησιμοποιήσαμε τσαγέρες αντί για αλογάκια.) Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε στερεό θέλετε (μπορείτε για παράδειγμα να κατασκευάσετε ένα αλογάκι από κυλίνδρους και παραλληλεπίπεδα). Οι εικόνες του σχήματος δεν είναι δεσμευτικές για το carousel που εσείς θα κατασκευάσετε.Teapot Joy

   Wire Teapot Joy

Εγκατάσταση OpenGL

Για την εγκατάσταση της OpenGL σε δικό σας PC θα χρειαστείτε την Visual C++ 6.0 (και άνω)
και την ενσωμάτωση των αρχείων του GLUT από το link:   GLUT library files .

Χρήσιμο θα βρείτε επίσης το GLUT help (PDF) .
 Aσκήσεις παλαιοτέρων ετών

Δεκέμβριος 2002
Άσκηση

Νοέμβριος 2001
Ασκήσεις

Νοέμβριος 2000
Ασκήσεις

Άνοιξη 2000
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4