Άσκηση σε OpenGL 1

 

 
 
 
 
 
 Να κατασκευαστεί πρόγραμμα με χρήση OpenGL που να δημιουργεί το μοντέλο της διπλανής εικόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν: 
Κύριες όψεις αντικειμένου: 

 Στη συνέχεια το αυτοκίνητο να εκτελεί συνέχεια μία κατά τμήματα ευθύγραμμη κίνηση που να περνάει από προκαθορισμένα σημεία. Κάθε φορά  που το αυτοκίνητο αλλάζει πορεία, να στρίβει
ώστε να κοιτά πάντοτε κατά μήκος της πορείας του. Ένα παράδειγμα τέτοιας κίνησης φαίνεται στο διπλανό video.

 Animation

Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατασκευάσει πολυπλοκότερο μοντέλο αυτοκινήτου, να προσθέσει άλλα αντικείμενα στο σκηνικό αλλά δεν μπορεί να αλλάξει τους κανόνες κίνησης.