Άσκηση σε OpenGL 2

 

 
 
 
 
 
 
 Να κατασκευαστεί πρόγραμμα με χρήση OpenGL που να δημιουργεί το μοντέλο της διπλανής εικόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν: 
Κύριες όψεις αντικειμένου:


 


 

 Στη συνέχεια να εκτελείται συνεχώς η κίνηση που φαίνεται στο διπλανό video. Το σφυρί εκτελεί μία περιοδική πτώση από την κατακόρυφη θέση στην οριζόντια, οπότε και επιστρέφει στην κατακόρυφη θέση. Η κίνηση του σφυριού μπορεί να υλοποιηθεί ως περιστροφή γύρω από κατάλληλο άξονα, όπου η γωνία περιστροφής εξαρτάται συνημιτονοειδώς από το χρόνο. Προφανώς πρέπει να δωθούν σωστή αρχική γωνία και εύρος περιστροφής για να διακόπτεται η περιστροφή στο σωστό σημείο:
 γωνία = αρχική γωνία + εύρος περιστροφής * cos( συντελεστής διάρκειας * χρόνος ).

Τη στιγμή που το σφυρί φτάνει σε θέση που θα ακουμπήσει το πράσινο ζελέ, θα φροντίσετε το ζελέ να αρχίσει να συμπιέζεται μέχρι το ύψος του να υποδιπλασιαστεί (τη στιγμή που το σφυρί είναι στη χαμηλότερη θέση του), οπότε και θα ξανααρχίσει να μεγαλώνει για να πάρει το αρχικό του ύψος. Η διάρκεια συμπίεσης και αποσυμπίεσης να είναι ίσες. Η μεταβολή του ζελέ να ειναι γραμμική : δεν χρειάζετε να προσπαθήσετε να ακολουθήσετε ακριβώς τη θέση του  σφυριού.
 

 Animation

Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατασκευάσει πολυπλοκότερο μοντέλο αντί του ζελέ, να προσθέσει άλλα αντικείμενα στο σκηνικό ή πολυπλοκότερη αλληλεπίδραση του σφυριού με το ζελέ και το περιβάλλον.