Άσκηση σε OpenGL 3

 
 Να κατασκευαστεί πρόγραμμα με χρήση OpenGL που να δημιουργεί το μοντέλο της διπλανής εικόνας, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν: 
Κύριες όψεις αντικειμένου:


 

 Στη συνέχεια να δημιουργηθεί animation όπου το πουλί να εκτελεί συνεχώς κατακόρυφη παλινδρομική κίνηση, ενώ ταυτόχρονα θα κινεί τα φτερά του πάνω-κάτω σε γρηγορότερο ρυθμό. Ένα παράδειγμα τέτοιας κίνησης φαίνεται στο διπλανό video.
Η μετακίνηση του πτηνού στον κατακόρυφο άξονα μπορεί να ακολουθεί ημιτονοειδή μορφή: 
θέση (y) = αρχική θέση (y) + εύρος μετακίνησης * sin( συντελεστής διάρκειας * χρόνος ).
 

Animation

Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατασκευάσει πολυπλοκότερο μοντέλο πτηνού (οτιδήποτε ον που πετάει), να προσθέσει άλλα αντικείμενα στο σκηνικό και μπορεί να βελτιώσει τους κανόνες κίνησης .