Άσκηση σε OpenGL 4

 
 Να κατασκευαστεί πρόγραμμα με χρήση OpenGL που να δημιουργεί το μοντέλο της διπλανής εικόνας, σύμφωνα με της ακόλουθες οδηγίες . 

 Καταρχήν δημιουργήστε τη διπλανή σχεδία (από 5 κυλίνδρους).
 

 Στη συνέχεια κατασκευάστε ένα παραλληλόγραμμο αποτελούμενο από πολλαπλά ζεύγη τριγώνων (περίπου 30 στο παράδειγμα) και όχι με την glRectf. 

 To νερό του ποταμού που αντιπροσωπεύεται από το παραπάνω grid, θα εκτελεί ημιτονοειδή κυματισμό, ως εξής: Κάθε σημείο i κατά μήκος του πλέγματος (δηλαδή το i αυξάνει κατά μήκος του ποταμού, ενώ δύο σημεία στο ίδιο μήκος έχουν ίδιο i) θα εκτελεί κατακόρυφη ημιτονοειδή κινηση σύμφωνα με μία σχέση της μορφής:

y(i) = y(i) + εύρος μετακίνησης*sin( συντελεστής διάρκειας*χρόνος + φάση(i) )

όπου φάση(i) = i*φάση(0)

  Το αποτέλεσμα σε μία τυχαία στιγμή θα έχει τη διπλανή μορφή.


Το νερό του ποταμού θα περιέχεται σε μία κοίτη ποταμού, αποτελούμενη από 3 κουτιά:

   

 Στη συνέχεια να τοποθετηθεί η σχεδία πάνω στο νερό και να μετακινείται κατά μήκος του ποταμόυ με την ίδια φορά με το νερό. Ταυτόχρονα η σχεδία μπορεί (προαιρετικά) να εκτελεί μία περιστροφική παλινδρόμηση μπρος πίσω (περιστροφή γύρω από άξονα παράλληλο με τα κύματα), πολύ πιο αργά από την κίνηση του νερού. Το τελικό αποτέλεσμα φαίνεται στο διπλανό video. 

Animation

Όποιος επιθυμεί μπορεί να κατασκευάσει πολυπλοκότερο μοντέλο σχεδίας ή άλλου πλεούμενου ή να προσθέσει άλλα αντικείμενα στο σκηνικό.