Άσκήση Γραφικών 1  Δεκέμβριος 2002
Να γραφεί πρόγραμμα σε C/C++ με χρήση OpenGL που να σχεδιάζει έναν πιγκουίνο που να περπατάει πάνω σε ένα κομμάτι πάγο και στο τέλος να πέφτει στη θάλασσα. Ο πιγκουίνος περπατάει σέρνοντας τα πόδια του (παραλληλεπίπεδα) πάνω στον πάγο (επίσης ένα κουτί). Ακόμα, επιθυμητό είναι το ζωντανό να κουνά το κεφάλι του ελαφρά μπρος - πίσω στο ρυθμό του βήματος. Οποιαδήποτε άλλη κίνηση σκεφτείτε να του προσθέσετε είναι προφανώς ευπρόσδεκτη. Για την πτώση του πιγκουίνου να χρησιμοποιηθεί πλάγια βολή.  Για τη μοντελοποίηση του πιγκουίνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα primitives του GLUT glutSolidSphere και glutSolidCube. Σχηματική διάταξη των τμημάτων του πιγκουίνου απεικονίζεται στα σχήματα που ακολουθούν.


Hints!

Μπορείτε να κατεβάσετε και ένα βίντεο που επιδεικνύει την επιθυμητή κίνηση
 Εγκατάσταση OpenGL

Για την εγκατάσταση της OpenGL σε δικό σας PC θα χρειαστείτε την Visual C++ 6.0 (και άνω)
και την ενσωμάτωση των αρχείων του GLUT από το link:   GLUT library files .

Χρήσιμο θα βρείτε επίσης το GLUT help (PDF) .
 Aσκήσεις παλαιοτέρων ετών

Νοέμβριος 2001
Ασκήσεις

Νοέμβριος 2000
Ασκήσεις

Άνοιξη 2000
Άσκηση 1
Άσκηση 2
Άσκηση 3
Άσκηση 4