Ασκήσεις Γραφικών 1 - Νοέμβριος 2000


1.  Για όσους δεν θα χρησιμοποιήσουν OpenGL

Δημιουργήστε (ή βρείτε) πολυγωνικό μοντέλο της αρεσκείας σας και υλοποιήστε σε 2 παράθυρα
την παράλληλη και προοπτική προβολή του αντικειμένου σας με σταθερό φωτισμό (σταθερό χρώμα
για κάθε πολύγωνο). Δώστε στο χρήστη τη δυνατότητα πειραματισμού με τους εξής μετασχηματισμούς:

    i. Μεταφορά κατά Χ,Υ ή Ζ.
    ii. Ομοιόμορφη αλλαγή κλίμακας.
    iii. Στροφή γύρω από τους άξονες συνταταγμένων Χ,Υ και Ζ.

Προαιρετικό:
    iv. Στροφή γύρω από τους άξονες Χ, Υ και Ζ του αντικειμένου, δείχνοντας τους άξονες αυτούς με
         αχνές γραμμές.

Σημειώσεις:
    α. Στο iv. θα χρειαστεί να υλοποιήσετε στροφή γύρω από τυχαίο άξονα.
    β. Ο χρήστης θα καθοδηγεί τους μετασχηματισμούς με προκαθορισμένα πλήκτρα.
 
 
 

2. Άσκηση σε OpenGL

Άσκηση OpenGL Νοεμβρίου 2000

ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΘΕΙΤΕ (ΑΚΟΜΗ): Η ύλη για την υλοποίηση της άσκησης θα καλυφθεί στα μαθήματα OpenGL. Επίσης σας δίνεται ένα tutorial για την κατασκευή ενός κινούμενου σύνθετου αντικειμένου και ένα tutorial πάνω σε σύνθεση μετασχηματισμών.
 

Για την άσκηση OpenGL να χρησιμοποιθούν τα ακόλουθα primitives:

1. Σφαίρα glutSolidSphere( float radius, int slices, int stacks),
όπου: radius = ακτίνα,
           slices = αριθμός υποδιαρέσεων περί τον άξονα Ζ (χρησιμοποιήστε σταθερή τιμή 16),
           stacks = αριθμός υποδιαρέσεων κατά μήκος του άξονα Ζ (χρησιμοποιήστε σταθερή τιμή 12).

2. Κύβος     glutSolidCube( float size),
όπου: size = μήκος ακμής κύβου, κεντραρισμένου στην αρχή των αξόνων.

3. Τρίγωνα
(Κατά τα γνωστά του OpenGL, χωρίς άλλα σχόλια ...).
 
 

Σημείωση:  Πληροφορίες για τα primitives 1-2 στο manual του glut (http://reality.sgi.com/mjk/spec3/spec3.html).
                      Πληροφορίες για το 3 στο help της Visual C++.
 
 Προηγούμενες ασκήσεις (Άνοιξη 2000)

 Άσκηση 1
 Άσκηση 2
 Άσκηση 3
 Άσκηση 4