Γραφικά ΙΙ
                                            Ανακοινώσεις - Ασκήσεις
 

                                                            Άσκηση 2004
Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση παραγωγής θορύβου του Perlin  (καλείτε μόνο τη noise2)
για να κατασκευάσετε έναν διδιάστατο χάρτη υφής μαρμάρου. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε αυτόν το χάρτη
(π.χ. σε μορφή bmp) σε πρόγραμμα OpoenGL για να απεικονίσετε υφή μαρμάρου πάνω σε αντικείμενο της
αρεσκείας σας (π.χ. τσαγιέρα) με:
Δώστε στον χρήστη τη δυνατότητα να μεταβάλλει την υφή δυναμικά πάνω στο αντικείμενο, ως προς την
περιστροφή της γύρω απο τον άξονα Ζ και ως προς την κλίμακά της (μετασχηματισμοί υφής).

Επίσης κατά την παραγωγή της υφής δώστε στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει:
Η παραγωγή της υφής μπορεί να γίνεται είτε στο ίδιο είτε σε χωριστό πρόγραμμα απο αυτό που περιλαμβάνει την OpenGL.

Διαδικαστικά:                                            Ύλη 2004
Παράσταση Αντικειμένων και Εικόνων (κεφ. 6)
Μετασχηματισμοί Παρατήρησης Ι & ΙΙ (κεφ. 5)
Αλγόριθμοι Απόκρυψης [όχι Αλγόριθμος Ακμών] (κεφ. 8)
Μοντέλα και Αλγόριθμοι Φωτισμού (κεφ. 10)
Απεικόνιση Υφής και Αναγλύφου (κεφ. 11)
Παρακολούθηση Ακτίνας  (κεφ. 12)


                                                                   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

                                                                               
Άσκηση 2003

                                                             
                                                                                Άσκηση 2002
                                                                   (2 μονάδες)
                                    Παράδοση: Τρίτη 28 / 5 / 2002 στις 11:00

Χρησιμοποιήστε το project που δίνεται για να υλοποιήσετε τις εξής συναρτήσεις απεικόνισης υφής:

Σε αυτό το project είναι ενσωματωμένη η δυνατότητα περιστροφής του αντικειμένου με τα βέλη και
zoom-in, zoom-out με τα A/Z. Περιλαμβάνονται 2 αρχεία αντικειμένων (737.wrl, teapot.wrl) καθώς
και ένας χάρτης υφής (texture01.bmp) τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, χωρίς αυτό να είναι
περιοριστικό. Το project φορτώνει το αντικείμενο που ορίζετε καί παρέχει τις πλευρές του, τις
κορυφές του και τα κανονικά διανύσματα σε πλευρές και κορυφές (μέσος όρος γειτονικών πλευρών).

Η εκάστοτε συνάρτηση υφής που θα χρησιμοποιείτε στο πρόγραμμά σας θα δίνεται σε ένα txt αρχείο,
μαζί με τις παραμέτρους της (διαφορετικές για κάθε συνάρτηση). Το format του txt αρχείου μπορείτε να
το επιλέξετε εσείς.
 
                                                         

                                                                                  Άσκηση 2001
                                                                   (2 μονάδες)
                                                   Παράδοση: Τρίτη 5/6/2001 στις 11:00

Υλοποιήστε τον αλγόριθμο του Blinn για την παράσταση της σκιάς μιας πυραμίδας πάνω σε ένα επίπεδο. Ο χρήστης πρέπει να έχει τη δυνατότητα:
    1. Μετακίνησης της (μοναδικής) φωτεινής πηγής οπουδήποτε στον 3Δ χώρο μέσω κατάλληλου interface σε πραγματικό χρόνο.
    2. Αλλαγής του ύψους της κορυφής της πυραμίδας.