Γραφικά, Οπτικοποίηση, Μορφοκλάσματα

                                                                         Ανακοινώσεις - Ασκήσεις
     

    Εισαγωγική ύλη προαπαιτούμενου μαθήματος Γραφικά 1 (1,   2,   3,   4,   5.1-5.2,   8.1-8.4.2,   9,   10.1-10.2)
    Παρακολούθηση Ακτίνας και Συνθετική Κινούμενη Εικόνα (12,  14)
    Βασικές Αρχές Οπτικοποίησης (όχι κεφάλαιο 2: AVS)
    Βασικά σημεία παρουσιάσεων Οπτικοποίησης
    Σημειώσεις Μορφοκλασμάτων (Fractals)
 
 
                    Ασκηση 2003
         
                    Ασκηση 2002 (Παράδοση: 4 /7/2002 στις 14:00)

                Ασκηση 2001