Εργαστήρια


Νέα Εργαστήρια OpenGL (από 2010 - Visual Studio 2008):

Μάθημα 1ο

Γενική Περιγραφή του OpenGL και του GLUT
Αρχικοποίηση της OpenGL
Διαχείριση συμβάντων (event management)
Παράσταση στην οθόνη (Rendering)
Παράθυρα (Windows) και Πεδία Παράστασης (Viewports)
Ορθογραφική Προβολή (Orthographic Projection)
Χρωματισμός και Xρώμα RGB
Βασικά Στερεά
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 2ο

Βασικά Σχήματα
Xρώμα και Αποχρώσεις (Shading)
2Δ Μετασχηματισμοί
Animation (απλό)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
 

Μάθημα 3ο

Προοπτική Προβολή (Perspective Projection)
Ιεραρχικοί 3Δ Μετασχηματισμοί
Σύνθετα αντικείμενα και Κίνηση (Animation)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 4ο

Διαφάνεια και Μείξη Χρωμάτων (Blending)
Έλεγχος Βάθους και Απόκρυψη (Depth Test)
Απάλειψη Επιφανειών (Face Culling)
Φωτισμός και Φωτεινές Πηγές
Χρωματισμός και Υλικά
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 5ο

Αναπαράσταση Πολυγωνικών Μοντέλων
Κείμενο και Γραμματοσειρές
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι
Μενού Επιλογών
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
Νέα Εργαστήρια OpenGL (έως 2009 - Visual Studio 2005):

Μάθημα 1ο

Γενική Περιγραφή του OpenGL και του GLUT
Αρχικοποίηση της OpenGL
Διαχείριση συμβάντων (event management)
Παράσταση στην οθόνη (Rendering)
Παράθυρα (Windows) και Πεδία Παράστασης (Viewports)
Ορθογραφική Προβολή (Orthographic Projection)
Χρωματισμός και Xρώμα RGB
Βασικά Στερεά
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 2ο

Βασικά Σχήματα
Xρώμα και Αποχρώσεις (Shading)
2Δ Μετασχηματισμοί
Animation (απλό)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
 

Μάθημα 3ο

Προοπτική Προβολή (Perspective Projection)
Ιεραρχικοί 3Δ Μετασχηματισμοί
Σύνθετα αντικείμενα και Κίνηση (Animation)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 4ο

Διαφάνεια και Μείξη Χρωμάτων (Blending)
Έλεγχος Βάθους και Απόκρυψη (Depth Test)
Απάλειψη Επιφανειών (Face Culling)
Φωτισμός και Φωτεινές Πηγές
Χρωματισμός και Υλικά
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου


Μάθημα 5ο

Αναπαράσταση Πολυγωνικών Μοντέλων
Κείμενο και Γραμματοσειρές
Πληκτρολόγιο και Ποντίκι
Μενού Επιλογών
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
Εργαστήρια OpenGL (έως 2008):

Μάθημα 1ο

Γενική Περιγραφή του OpenGL
Περιγραφή GLUT
Διαχείριση Μηνυμάτων
Χρώματα
Προβολές
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου

Μάθημα 2ο

Βασικά Σχήματα με glBegin
2Δ Μετασχηματισμοί
Animation (απλό)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
 

Μάθημα 3ο

Animation (πολύπλοκη κίνηση)
Ιεραρχικοί 3Δ Μετασχηματισμοί
Πειραματισμός με Μετασχηματισμούς και Κίνηση
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου

Μάθημα 4ο

Συνδυασμός σχημάτων (Blending)
Φωτισμός
Απόκρυψη με Z-buffer
Γραμματοσειρές (fonts)
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου

Εργαστήρια OpenGL (ως 2004):

Μάθημα 1ο

Γενική Περιγραφή του OpenGL
Διασύνδεση με τα Windows
Χρήση Visual Studio
Βασική δομή OpenGL προγράμματος
Συστήματα συντεταγμένων
Πρώτο πρόγραμμα OpenGL
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου

Μάθημα 2ο

Χρώμα
Σχήματα
Κίνηση
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου
 

Μάθημα 3ο

Απόκρυψη (Z-buffer)
Διαγραφή Πίσω Επιφανειών
Display Lists
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίου

Μάθημα 4ο

Προοπτική Προβολή
Ιεραρχίες Μετασχηματισμών
Κέιμενο με bitmaps
Κώδικας και βοήθημα εργαστηρίουΕργαστήρια OpenGL (ως 2003):

Μάθημα 1ο - Εισαγωγή στο OpenGL

Γενική Περιγραφή του OpenGL.
Διασύνδεση με τα Windows.
Χρήση Visual Studio.
Βασική δομή προγράμματος C.
Event-driven προγραμματισμός.
Βασική δομή OpenGL προγράμματος.
Συστήματα συντεταγμένων.
Πρώτο πρόγραμμα OpenGL.
 Κώδικας εργαστηρίου
 

Μάθημα 2ο - Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις

Τι είναι το  OpenGL rendering context.
Χρώμα, διαφάνεια, βάθος.
Σχεδίαση βασικών σχημάτων σε 2D.
Clipping volume.
Παράλληλη προβολή.
Mετασχηματισμοί σε 2 διαστάσεις.
 Κώδικας εργαστηρίου
 

Μάθημα 3ο - Αντίληψη χώρου

Τεστ βάθους. Z-Buffer.
Back face culling.
Τι είναι ο φωτισμός. Παράμετροι φωτισμού.
 Κώδικας εργαστηρίου
 

Μάθημα 4ο - Σχεδίαση σε 3 διαστάσεις

Μετασχηματισμοί σε 3D.
Προοπτική προβολή.
Ιεραρχίες μετασχηματισμών.
 Κώδικας εργαστηρίου
 

Μάθημα 5ο - Μοντελοποίηση και βασικό animation

Μοντελοποίηση αντικειμένων από primitives.
Animation.
 Κώδικας εργαστηρίου