Ανακοινώσεις Εργαστηρίου Γραφικών


Πτυχιακές/Διπλωματικές Εργασίες  

Comparison of DNA sequence complexity across organisms

Fractal and multifractal analyses of MRI images of the Human Brain

Fractal Encoding and Decoding using Iterated Function Systems

Image Compression using Fractal Interpolation Functions

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για κυρτά πολύεδρα


Για αποτελέσματα εξετάσεων και άλλες ανακοινώσεις παρακολουθείτε τις αντίστοιχες σελίδες του συστήματος η-Τάξη. (http://eclass.di.uoa.gr)