Όλες οι διαφάνειες από το βιβλίο είναι σε μορφή PDF.
Για τους διδάσκοντες, μπορούν να διατεθούν επίσης σε μορφή Microsoft Powerpoint.
 

Κεφάλαιο 1
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5
Κεφάλαιο 6
Κεφάλαιο 7
Κεφάλαιο 8
Κεφάλαιο 9
Κεφάλαιο 10
Κεφάλαιο 11
Κεφάλαιο 12